sw1

sw1

SODES

/SODES

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2017-04-12T16:23:08+00:00 12/04/2017 Çar|

Kalkınma Bakanlığı her yıl SODES kapsamındaki illerin valiliklerine yazılı olarak proje çağrısında bulunmaktadır. Valilikler, ilgili yazıda uygun görülen süre içerisinde proje teklif etmeye yetkili kuruluşlardan aldıkları proje tekliflerini çerçevesinde değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Kalkınma Bakanlığı’na göndermektedir. SODES Başvuru Süreci Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır. [...]

Kapsam ve Bileşenler

2017-04-12T16:22:12+00:00 12/04/2017 Çar|

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) NEDİR? 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır. SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat [...]