sw1

sw1

sodes

/SODES

About SODES

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far SODES has created 49 blog entries.

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2017-04-13T10:43:52+00:00 13/04/2017 Per|

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Sosyal Destek Programının (SODES) uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar; öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu [...]

2015 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2017-04-13T10:30:26+00:00 13/04/2017 Per|

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Sosyal Destek Programının (SODES) uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar; öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu [...]

2017 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2017-04-13T10:15:57+00:00 13/04/2017 Per|

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Sosyal Destek Programının (SODES) uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, SODES kapsamında öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) [...]

SODES Uygulama Usul ve Esasları

2018-01-23T14:32:28+00:00 12/04/2017 Çar|

2017 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2015 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2013 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2013 YILI PROGRAM BAZLI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI (2012 Yılı Usul ve Esasları 2013 Yılında da Geçerlidir) 2013 YILI KALKINMA AJANSLARI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI (2012 Yılı Usul ve Esasları 2013 Yılında da Geçerlidir) 2012 [...]

Bütçe Kanunu

2017-04-12T16:24:25+00:00 12/04/2017 Çar|

SODES, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Eki "E" Cetveli doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı yıllık ödeneğinden illere aktarılan kaynakla yürütülür.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2017-04-12T16:23:08+00:00 12/04/2017 Çar|

Kalkınma Bakanlığı her yıl SODES kapsamındaki illerin valiliklerine yazılı olarak proje çağrısında bulunmaktadır. Valilikler, ilgili yazıda uygun görülen süre içerisinde proje teklif etmeye yetkili kuruluşlardan aldıkları proje tekliflerini çerçevesinde değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Kalkınma Bakanlığı’na göndermektedir. SODES Başvuru Süreci Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır. [...]

Kapsam ve Bileşenler

2017-04-12T16:22:12+00:00 12/04/2017 Çar|

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) NEDİR? 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır. SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat [...]

Merhaba dünya!

2017-03-27T10:50:32+00:00 27/03/2017 Pts|

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!